Friday, December 13, 2019

Ikhlas Dalam Beribadah


Keikhlasan adalah hal yang paling pokok dalam amal ibadah kita, bahkan ikhlas merupakan salah satu syarat diterimanya amalan disisi Allah Ta’ala, Sebagaimana Allah Ta’ala berfirman :

“Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya.” (Al - Bayyinah : 5)

Tidaklah satu amalan kecuali diiringi dengan keinginan dan niat, yang mana niat ini wajib kita murnikan untuk Allah ta’ala semata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

“Sesungguhnya perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan) bagi tiap - tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan.”  (HR. Bukhori :1 dan Muslim : 155,1907)

Niat adalah perkara yang dapat membedakan antara amalan ibadah dengan kebiasaan, contoh :Seseorang yang mandi dengan niatan hanya untuk membuat tubuhnya segar, maka ini dianggap sebagai amalan kebiasaan. Berbeda halnya dengan orang yang mandi wajib dengan niatan ibadah dikarenakan dia junub, maka ini termasuk amalan ibadah. Oleh karena itu, seandainya seseorang mandi karena junub, kemudian dia mandi hanya dengan niatan menyegarkan tubuhnya maka mandi wajibnya tidak sah, dan dia harus mengulangi mandinya dengan niatan ibadah untuk mengangkat hadats.

Dengan niat pula dapat dibedakan ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Sebagai contoh : Ada dua orang yang sedang melaksanakan shalat dua rakaat, keduanya berbeda, yang satu melaksanakan shalat sunnah dan lainnya shalat wajib, maka dengan niatlah dibedakan dua amalan ibadah mereka walaupun tata caranya sama.

Oleh karena itu, sebagai seorang muslim hendaklah kita senantiasa berusaha untuk mengikhlaskan segala amalan ibadah karena Allah Ta’ala, mengharapkan ridha-Nya, dan kehidupan akhirat, sehingga apa - apa yang kita lakukan dari amalan ibadah tersebut, diterima oleh Allah Ta’ala yang akan memberatkan timbangan amalan dan pahala di sisi-Nya.

Keikhlasan menjadi ukuran (barometer) akan nilai besar kecilnya amalan yang kita lakukan. seseorang yang shalat dengan penuh kekhusyu’an, memperhatikan kesempurnaan shalat dari hal - hal yang wajib atau sunnahnya, takut dengan adzab Allah Ta’ala, dan mengharapkan rahmat-Nya, tentunya ibadah ini akan bernilai sangat besar disisi Allah Ta’ala. Berbeda dengan orang yang melaksanakan shalat yang walaupun dilaksanakan dengan penuh kehusyu’an, memperhatikan kesempurnaan shalat, akan tetapi dia melakukannya agar dilihat orang lain, atau menginginkan sanjungan orang lain, atau takut pada seseorang, maka amalan seperti ini akan sia - sia dan tidak bernilai disisi Alloh Ta’ala sedikit pun, bahkan amalan ini akan mendatangkan adzab bagi pelakunya sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam, beliau bersabda :

“Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat ialah seseorang yang mati syahid lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas, lantas Alloh bertanya: “apa yang telah kamu lakukan di dunia wahai hamba-Ku? dia menjawab: “Saya berjuang dan berperang demi Engkau ya Allah sehingga saya mati syahid”. Allah berfirman : “Dusta kamu! sebenarnya kamu berperang bukan karena-Ku, melainkan agar kamu disebut sebagai orang yang berani. Kini kamu telah menyandang gelar tersebut. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seseorang yang belajar Al - Qur’an dan mengajarkannya, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas, Allah Ta’ala bertanya : “apa yang telah kamu perbuat ? Dia menjawab, “Saya telah belajar ilmu dan mengajarkannya, Saya juga membaca Al - Qur’an demi Engkau. “Allah Ta’ala berfirman: Kamu dusta! akan tetapi kamu belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al - qur’an agar dikatakan seorang yang mahir dalam membaca dan kini  kamu telah dikatakan seperti itu, kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka. Dan didatangkan pula seorang laki - laki yang diberi keluasan rizki oleh Allah, kemudian dia menginfakkan hartanya semua, lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan sehingga ia mengetahuinya dengan jelas. Allah bertanya: “Apa yang telah kamu perbuat dengannya? dia menjawab, “saya tidak meninggalkannya sedikit pun melainkan saya infakkan harta benda tersebut dijalan yang engkau ridhoi. Allah berfirman: Dusta kamu! akan tetapi kamu melakukan hal itu supaya kamu dikatakan seorang yang dermawan, dan kini kamu telah dikatakan seperti itu. Kemudian diperintahkan kepadanya supaya dia dicampakkan dan dilemparkan ke dalam neraka.” (HR. Muslim)

Wahai kaum muslimin jangan sampai kita menjadi seperti orang - orang yang Allah Ta’ala gambarkan dalam Al - Quranul karim :

“Sudah datangkah kepadamu (berita) hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas (neraka)”. (Al - Ghasyiyah: 1 - 4)

Dalam ayat yang lain :

“katakanlah:Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang - orang yang paling merugi perbuatannya?  Yaitu orang - orang yang telah sia - sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik - baiknya.” (Al - Kahfi 103 - 104)

Semoga Allah Ta’ala memberikan taufiq kepada kita semua untuk terus berada di atas keikhlasan dalam seluruh amalan ibadah, dan istiqomah diatasnya. Serta kita memohon kepada-Nya agar dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah Ta’ala seperti riya (ingin dilihat orang lain) dan sum’ah (ingin di dengar orang lain). Dialah Allah yang maha pemberi taufiq dan maha berkuasa atas segala sesuatu.

Wallahu a’lam bish shawab





No comments:
Write comments